WHO:s rapport 2019 om tobaksepidemin

Framstegen för WHO:s tobaksförebyggande arbete har varit betydande. År 2007 berördes 1 miljard människor av någon viktig tobakspreventiv åtgärd i tobakskonventionen FCTC. Med stöd av bl.a. finansmannen Michael Bloombergs MPOWER-initiativ är 2019 fem miljarder, eller 65% av jordens befolkning, föremål för sådana begränsningar. I denna, den sjunde WHO-rapporten om tobaksepidemin, trycker man på vikten av att hjälpa redan aktiva rökare att sluta röka. Om vi ska undvika att 1 miljard rökare ska dö genomsnittligt 10 år i förtid under tjugohundratalet måste rökavvänjningen förbättras. Detta har varit en viktig fråga för LmT sedan starten. WHO:s tobaksrapport 2019