Webbsidan åter uppe

LmT fortsätter kampen för ett tobaksfritt Sverige. Efter ett avbrott är vår webbsida åter i drift. Coronapandemin har inneburit att många planerade aktiviteter måst läggas på is men nu är vi i gång med nya planer för hösten och för 2021. Tillsammans med andra organisationer med tobakspreventiv inriktning kommer LmT att synas och höras på sociala medier, tryckta och andra media. Vi har noterat hur akuta hot som coronapandemin frigör enormt stora resurser och mobiliserar hela samhället på ett unikt sätt. Jämför detta med tobakspandemin som härjat Sverige sedan 1950-talet och bara under 2020 orsakat lika många dödsfall som covid-19 hittills i år.  Det finns anledning att fundera över hur man har prioriterat sina insatser. Notera också att tobaken dödat fler personer i medelåldern än coronaviruset. Vi ses och hörs!