Utbildning

Utbildning

Tobaken är den enskilda konsumentprodukt som orsakar mest ohälsa och förtida död i vårt land. Läkare mot Tobak verkar för att kunskaperna om tobakens skadeverkningar och möjligheterna att förhindra dem ska öka inom hälsoprofessionernas utbildningar. Vi förmedlar kunskap om tobak till politiker, beslutsfattare, myndigheter och inte minst till våra kolleger.

Föreningens styrelse och medlemmar runt om i landet bidrar med expertråd och föreläsningar.

Evenemang

Konsensusmötet i Malmö "Så räddar vi liv - stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken!"

Mötet avhölls med en internationella föreläsare och ett sammandrag av mötet kommer att publiceras här.

(Fredag 17 maj 2015)

Utbildningsmötet ”Vilka är morgondagens hälsofrämjande läkare?” i Stockholm den 9 mars 2015.

Ett sammandrag kommer att publiceras här. Hälsoklyftorna mellan olika grupper i samhället är snarast i ökande och utgör en oacceptabel men påverkbar företeelse. Eftersom läkare har ett ansvar som ledare också i det hälsofrämjande arbetet bör grund-utbildningen förstärkas för att påverka kunskap, attityd och handling hos morgondagens läkare. Bland talarna märktes bl.a. Stefan Lindgren, v ordf Svenska Läkaresällskapet, utredare av ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor