Tobaksforskning stöder hälsopolitiken!

Andra seminariet 2015 i Tobaksforskarnätverkets regi ägde rum i Stockholm den 29 sept. Forskare med olika bakgrund fick bl.a. möta och diskutera den breda Tobacco Endgame-satsningen i Nya Zealand med hitresta företrädare för projekt ASPIRE. Viktiga bidrag också från det svenska nätverket och från FORTE som är dess finansiär.

Ett knappt 20-tal forskare hade samlats för att lyssna och diskutera. Inbjudan_29sep.

Efter introduktion av Prof Hanne Tønnesen och Göran Boëthius, LmT/Tobaksfakta om dagsläget för den tobakspreventiva forskningen och vad nätverket har gjort och ämnar göra, lämnades ordet till de båda professorerna i marknadsföring vid Universitetet i Otago NZ, Janet Hoek och Philip Gendall. En närmare presentation finns på Tobaksfakta.se Forskare NZ. De berättade och svarade på frågor om forskarnätverket ASPIRE som har en vision om ett Tobacco Endgame NZ 2025. Ett imponerande nätverk från vilket de generöst delade med sig av med- och motgångar.

LmT:s Hans Gilljam berättade kort om tobaksforskningens historia i Sverige. Insatserna av Börje Ejrup (först i världen med större rökavvänjningskliniker), Ove Fernö (nikotintuggummits skapare) och Karl-Olof Fagerström (Fagerströmskalan) nämndes.

Hanne Tønnesen återkom med vad nätverket ser som viktiga framtidssatsningar, och Prof Peter Allebeck förde FORTEs talan och gav exempel på framtida finansieringsmöjligheter.