Tobaken en fråga för Riksdagen

Den 2 dec 2015 hölls ett lunchseminarium ”En bred tobakspolitik – vad kan vi lära av Irland” i Sveriges Riksdag. Arrangör: FORTE-nätverket för tobaksforskare. Inbjudare: Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S). Mötet lockade folkvalda från alla partier som fick lyssna till Irlands väg mot Tobacco Endgame skildrad av Prof Luke Clancy, hur svensk tobaksforskning kan stödja den politiska processen av Prof Hanne Tønnesen, och Doc Göran Boëthius analys av hur WHO:s tobakskonvention stakar ut vägen.

Det detaljerade programmet framgår av inbjudan: TE Irland riksdagssemin151202 Extern inbjudan final