Snusningen ökar, rökningen stabil hos unga i Stockholm 2020

I Stockholm görs en skolenkät om ANDTS i Åk9 resp. Gy2 vartannat år. 2020 års undersökning presenterades i sept och visar att snusningen ökar i regionen. I Åk9 snusar 15% av pojkar och 4% av flickor ”dagligen eller ibland”, mot 22% resp. 10% i Gy2 – en kraftig ökning mot 2018. Rökning ”dagligen eller ibland” var däremot mer stabil jämfört med 2016-18 års siffror med undantag för pojkar Gy2 som röker mindre (17%). Se vidare  Stockholmsdata 2020

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org