Snusningen ökar, rökningen stabil hos unga i Stockholm 2020

I Stockholm görs en skolenkät om ANDTS i Åk9 resp. Gy2 vartannat år. 2020 års undersökning presenterades i sept och visar att snusningen ökar i regionen. I Åk9 snusar 15% av pojkar och 4% av flickor ”dagligen eller ibland”, mot 22% resp. 10% i Gy2 – en kraftig ökning mot 2018. Rökning ”dagligen eller ibland” var däremot mer stabil jämfört med 2016-18 års siffror med undantag för pojkar Gy2 som röker mindre (17%). Se vidare  Stockholmsdata 2020