Rökning ökar risken för Coronavirussjuka

Enligt tidiga kliniska rapporter från Kina ökar rökares risk för allvarliga komplikationer och död kraftigt jämfört med risken för icke-rökare. Omkring 48% av männen i Kina röker mot endast 3% av kvinnorna. Rökningens många effekter på lungorna öppnar vägen för virus. Artikeln refereras i BMJ https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of-smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/