Rökning risk för reumatoid artrit

Allt starkare samband mellan rökning och ledsjukdomen. Enligt en översiktsartikel i New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2023;388:529-42.) spelar genetiken störst roll men miljö och livsstilsfaktorer samverkar starkt med generna och patienter med positiv reumafaktor (ACPA) som är rökare löper upp till 20 gånger större risk att utveckla sjukdomen. För rökare med positiv reumafaktor som slutar röka sker en långsamt minskande risk över många års tid. Nya mediciner har ofta betytt lindrigare sjukdom och bättre livskvalitet men även här spelar fortsatt rökstopp en avgörande roll för framgång.