Rökning och cancer i Sverige 2020

Cancerfonden har uppdragit åt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, att göra en sammanställning av tobaksrökningens betydelse för cancersjukdom i Sverige. IHE konstaterar att rökningen fortfarande är den enskilt största orsaken till cancer i landet. IHE uppskattar att 6000 personer varje år insjuknar i rökningsrelaterad cancer och att de cancerdiagnoser det handlar om hör till de mest svårbehandlade och dödliga formerna. Detaljerna i rapporten finner du här https://www.cancerfonden.se/minska-risken/rokning