Rökning och cancer i Sverige 2020

Cancerfonden har uppdragit åt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, att göra en sammanställning av tobaksrökningens betydelse för cancersjukdom i Sverige. IHE konstaterar att rökningen fortfarande är den enskilt största orsaken till cancer i landet. IHE uppskattar att 6000 personer varje år insjuknar i rökningsrelaterad cancer och att de cancerdiagnoser det handlar om hör till de mest svårbehandlade och dödliga formerna. Detaljerna i rapporten finner du här https://www.cancerfonden.se/minska-risken/rokning

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org