Styrelsen har 9 ledamöter som väljs av årsmötet inom första kvartalet varje år. Sammankallande i valberedningen är Per Neander, Örebro. (samlingsbilden visar styrelsen 2019)

 

 

Ordförande

Hans Gilljam, leg läk, seniorprofessor hasse2-24112016-img_6014

Majvägen 23

167 25 Bromma

Tfn: 070-290 25 66

E-post: hans.gilljam@ki.se

 

Kassör

David Chalom, överläkare, ortoped

Försäkringskassan och Aktiv Ortopedteknik

Tfn: 073-333 95 08

E-post: dejvidc@hotmail.com

 

 

 

Sekreterare

Per Haglind, leg läk, docent_dsc8921-80
Södra vägen 38
412 54 Göteborg
Tfn: 031-18 31 77
Tfn: 072-718 31 77
E-post: per@haglinds.se

 

 

Vice ordförande

Birger Forsberg, överläkare, docent

Stockholms läns landsting

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
104 31 STOCKHOLM

E-post: birger.forsberg@sll.se

 

 

Ledamot

Gunilla Bolinder, överläkare, docent gunilla
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tfn: 08-662 54 83
Tfn: 070-484 83 49

E-post: gunilla.bolinder@sll.se

 

Ledamot

Mats Lambe, leg läk, professor                                

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Tfn: 070 771 56 55
E-post: Mats.Lambe@ki.se

 

 

Ledamot

Matz Larsson, överläkare, docentmatz
Universitetssjukhuset Örebro
Lungkliniken/TPE
701 85 Örebro
Tfn: 019-602 550 96
Tfn: 073-809 02 28
E-post: larsson.matz@gmail.com

 

Ledamot

Martin Ekdahl, leg.läk. neurologkliniken

Skånes Universitetssjukhus Malmö

E-post: martin.kv.ekdahl@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org