Om oss

Om oss

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Vårt mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.

Läkare mot Tobak bildades 1992 med ambitioner att:

Ekonomiskt stöd

Förutom medlemsavgifter har föreningen organisations- och aktivitetetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Styrelse

Hans Gilljam, leg läk, senior professor

Ordförande

Majvägen 23 167 25 Bromma

Telefon: 070-290 25 66
E-post: hans.gilljam@ki.se

David Chalom, överläkare, ortoped

Kassör

Försäkringskassan och Aktiv Ortopedteknik

Telefon: 073-333 95 08
E-post: dejvidc@hotmail.com

Per Haglind, leg läk, docent

Sekreterare

Södra vägen 38 412 54 Göteborg
Telefon: 031-18 31 77
Telefon: 072-718 31 77
E-post: per@haglinds.se

Birger Forsberg, överläkare, docent

Vice ordförande

Stockholms läns landsting
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
104 31 Stockholm

E-post: birger.forsberg@sll.se

Mats Lambe, leg läk, professor

Ledamot

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Telefon: 070 771 56 55
E-post: Mats.Lambe@ki.se

Matz Larsson, överläkare, docent

Ledamot

Universitetssjukhuset Örebro
Lungkliniken/TPE 
701 85 Örebro

Telefon: 019-602 550 96
Telefon: 073-809 02 28
E-post: larsson.matz@gmail.com

Martin Ekdahl, leg.läk. neurologkliniken

Ledamot

Skånes Universitetssjukhus Malmö

E-post: martin.kv.ekdahl@gmail.com

Magnus Lundbäck, läkare, docent i kardiologi

Ledamot

Danderyds sjukhus

E-post: magnus.lundback@ki.se

Telefon: 070-2433072

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor