Ny skrift om Rådgivning och tobaksavvänjning

Ny skrift om Rådgivning och tobaksavvänjning i Psykiatrisk vård, beroendevård och socialtjänst
publiceras av organisationerna Psykologer- Läkare- Sjuksköterskor- och Tandvård mot Tobak.
Radgivning och Tobaksavvanjning