Livräddarna: Om det framgångsrika tobksförebyggande arbetet – att lära av och driva vidare

Av: Yrkesföreningar mot Tobak. Carl-Olof Rydén
År: 2007
Kostnad: 50kr/st plus porto