Material

Materialet är producerat av organisationer inom Yrkesföreningar mot Tobak inklusive Läkare mot Tobak eller andra aktörer inom tobaksförebyggandet. Allt material kostar enbart som tryckt utgåva och PDF är alltid gratis om det finns tillgängligt. Materialet är på svenska och i några fall på engelska.
Från 2019 började Läkare mot Tobak i samarbete med Tobaksfakta skapa filmer – infografik – om tobak läsbara även i mobiler

Urologisk cancer och nyttan av ett rökstopp

Av: Läkare mot Tobak, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
År: 2013

Ladda ner

Urologisk cancer och nyttan av ett rökstopp

Av: Läkare mot Tobak, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
År: 2013
Kostnad: Gratis. Endast porto.

En Samtalsmetod för att behandla rökare

Av: Läkare mot Tobak
År: 2011
Kostnad: Gratis. Endast porto.

Vägen till ett tobaksfritt liv

Av: Läkare mot Tobak
År: 2014
Kostnad: 3 kr/st plus porto

Rapport: Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Producerad av: Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård mot Tobak
Kostnad: 50kr/st plus porto
År: 2013

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor