Material

Materialet är producerat av organisationer inom Yrkesföreningar mot Tobak inklusive Läkare mot Tobak eller andra aktörer inom tobaksförebyggandet. Allt material kostar enbart som tryckt utgåva och PDF är alltid gratis om det finns tillgängligt. Materialet är på svenska och i några fall på engelska.
Från 2019 började Läkare mot Tobak i samarbete med Tobaksfakta skapa filmer – infografik – om tobak läsbara även i mobiler

Water pipe tobacco smoking

Av: Tandvård mot Tobak
År: 2008
Kostnad: Gratis
Enbart som PDF

Ladda ner

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor