Material

Materialet är producerat av organisationer inom Yrkesföreningar mot Tobak inklusive Läkare mot Tobak eller andra aktörer inom tobaksförebyggandet. Allt material kostar enbart som tryckt utgåva och PDF är alltid gratis om det finns tillgängligt. Materialet är på svenska och i några fall på engelska.
Från 2019 började Läkare mot Tobak i samarbete med Tobaksfakta skapa filmer – infografik – om tobak läsbara även i mobiler

Fint som snus? – Broschyr

Av: Tandvård mot Tobak
År: 2014
Kostnad: 1 kr/st plus porto

Fint som snus? – Broschyr

Av: Tandvård mot Tobak
År: 2014
Kostnad: 1 kr/st plus porto

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor