Material

Materialet är producerat av organisationer inom Yrkesföreningar mot Tobak inklusive Läkare mot Tobak eller andra aktörer inom tobaksförebyggandet. Allt material kostar enbart som tryckt utgåva och PDF är alltid gratis om det finns tillgängligt. Materialet är på svenska och i några fall på engelska.
Från 2019 började Läkare mot Tobak i samarbete med Tobaksfakta skapa filmer – infografik – om tobak läsbara även i mobiler

Film: Exempel

Se filmen här

Film: Tobak – ett miljöproblem

Se filmen här

Film: Meddelande från ett rökfritt 2025

Se filmen här

Film: Rökningen minskar men ojämlikheten ökar

Se filmen här

Film: Tobaksindustrin har medvetet gjort cigaretterna ännu giftigare

Se filmen här

Film: Politiker! Här är goda nyheter till er!

Se filmen här

Film: Tobak är det värsta beroendet

Se filmen här

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor