LmT:s årsmöte den 2 februari 2016 kl. 16:00

Årsmötet den 2:a februari 2016 äger rum på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Start kl 16:00 med lätt förtäring. Mötet avslutas med reflektioner av Socialstyrelsens förre GD, Lars-Erik Holm.