LmT på Läkarstämman

LmT hade en intensiv närvaro på Läkaresällskapets riksstämma 2015. Sammanlagt 4 Symposier, 2 Arena-evenemang samt bemannad Utställning på Hälsotorget. Prof. Luke Clancy gav ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” sitt vetenskapliga stöd med hjälp av data och erfarenheter från Irland.

Symposium nr.1 ”Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap på tobaksområdet?” diskuterade gapet mellan ord och handling i hälso- och sjukvården hantering av tobaksfrågan (Moderator: Per Haglind LmT).

Symposium nr.2 ”Ska ännu fler kvinnor bli sjuka och dö i tobaksrelaterade sjukdomar?” beskrev tobaksindustrins ansträngningar att sprida tobaksrökningen till kvinnor, rökningens effekter på gravida och foster samt nya samband mellan rökning och ohälsa och död (Moderator: Hans Gilljam LmT).

Symposium nr.3 ”Varför FCTC, NCD och post2015-SDG är lika viktiga att känna till som HbA1C” lyfte blicken mot global hälsa (Moderator: Ewy Thörnqvist Tobaksfakta).

I Symposium nr.4 redovisade bl.a. Luke Clancy (se ovan) argumenten för ”Tobacco Endgame 2025 Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet” (Moderator: Margareta Kristenson LIU).

 

Arenan

”From smoke free pubs to Smoke Free Ireland 2025.” Luke Clancy, professor med bakgrund som lungläkare och med många års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete på Irland förde en diskussion modererad av Göran Boëthius. Tobacco Endgame var åter i fokus och Clancy kunde övertygande och med en stor dos personlig charm svara på en talrik publiks frågor.

”Politikernas bord eller operationsbordet – en knivig fråga.”  Göran Boëthius modererade en diskussion mellan Barbro Westerholm Riksdagen (L), Jessica Ericsson SLL (L), Anna Kiessling SLS, Åsa Thurfjell allmänläkare och en engagerad publik. Från politiskt håll betonades frivilligorganisationernas roll i opinionsbildningen och hur viktigt det är för en politiker som vill driva sin fråga att ha en opinionsvind i ryggen.