Lag om E-cigaretter i höst?

Tobaksutredaren Göran Lundahl föreslår i en särskild promemoria att E-cigaretter fr o m hösten 2016 ska få en egen lag. Förslaget innehåller en åldergräns för inköp (18 år) och att ”vejpning”, dvs blossande på E-cigaretter inte ska tillåtas där rökförbud råder.

Se Tobaksfakta för mer