Kommissionens för jämlik hälsa förslag

Kommissionen för jämlik hälsa har kommit med sitt slutbetänkande. De viktigaste förslagen på tobaksområdet är årlig skattehöjning på tobak, exponeringsförbud i detaljhandeln samt utvidgade rökfria miljöer.

Betänkandet i sin helhet finner du här: