Kampanjen om tobak har startat

Läkare mot Tobak driver en kampanj om tobak tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi vill lyfta kända och okända fakta om tobaken och dess skadeverkningar. Det gör vi med 5 animerade filmer med olika teman. Du kan se filmerna i en smart telefon, i läsplatta eller i dator. Klicka här

Här nedan finner du bakgrundsinformation till alla påståenden i filmen

Bild 1-2
16 000 börjar röka varje år
Tobaksindustrin gör allt vad de kan för att locka till sig nya kunder. Helst unga kunder som blir beroende och fortsätter röka livet ut. Visserligen kortare liv än icke-rökarnas, men ändå kunder för många år framåt. Bolagen har tvingats offentliggöra interna dokument som avslöjar deras fula metoder. Över 90 miljoner interna dokument finns sökbara på internet för den som vill gräva.

Källor (för den som vill veta mer)
Pröva t.ex. Truth Tobacco Documents (14 milj dokument) https://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco/

Bild 3
90% är barn och unga
Ju yngre kunder, desto bättre resonerar industrin. De interna dokumenten visar hur man försökt göra cigaretter attraktiva, särskilt för tonåringar. Industrin, med sina överlägsna ekonomiska resurser, visste långt mer om tobaks- och nikotinberoende än den öppna forskarvärlden i många decennier.

Bild 4
Det betyder att 14 400 barn och unga börjar röka. Varje år.
Det är ett misslyckande på många sätt
• Lagen säger att ingen under 18 ska kunna köpa tobak
• Lagen säger att skolor ska vara rökfria
• Det är allvarligt att giftig rök inhaleras vid unga år
• Lungorna är fullt utvecklade först vid 21 års ålder
• Hjärnan är fullt utvecklad först vid 25 års ålder
• Hög risk för tillväxthämning

Bild 5
Kanske ditt barn – eller barnbarn?
Tobaksberoendet, särskilt cigarettberoendet, etableras till över 90% i en ålder då tobak bara kan skaffas illegalt och beroendet är ofta svårt att bryta
Forskningsfynd före år 2000
• Mer än 90% av tonåringar som rökt 3-4 cig blir vanerökare de följande 30-40 åren. Bara 1/3 lyckas bli bestående rökfria innan de fyller 60 trots att de flesta vill och försöker sluta. Russel Addiction 1990
Forskningsfynd efter år 2000
• I en sammanställning av svar av 216 314 undersökta personer fann man, att bland de 60% som någonsin rökt en hel cigarett hade 70%, åtminstone för en längre tid, blivit dagligrökare. MChem Nicotine & Tobacco Research 2017
Slutsats: Cigaretten skapar snabbt ett kraftigt beroende som är lika starkt som för tunga, illegala droger. Risken att hamna i ett tobaksberoende är särskilt stor för ungdomar oavsett bakgrund.

Källor (för den som vill veta mer)
Russell MA The nicotine addiction trap: a 40-year sentence for four cigarettes. Br J Addict. 1990 Feb;85(2):293-300.
MChem BM, Duffy S, Miler JA, Hajek P. What proportion of people who try one cigarette become daily smokers? A meta analysis of representative surveys. Nicotine Tob Res. 2017 Nov 4. doi: 10.1093/ntr/ntx243. [Epub ahead of print]

Bild 6
Rökningen är också en stor samhällskostnad
Det är komplicerat att räkna ut vad rökningen kostar samhället. De direkta sjukvårdskostnaderna på sjukhus och vårdcentraler kan hämtas ur register medan de stora kostnaderna som uppstår utanför vårdens väggar är svårare att beräkna. I länder med utvecklade försäkringssystem och stödinsatser stiger kostnaderna brant, Detsamma gäller för skattningar av produktionsbortfall pga. kroniska sjukdomar.

Här ses utfallet av de gjorda uppskattningarna
1. 2004 kostnader för rökarna: 28 miljarder (Bolin)
2. 2010 kostnader enbart för KOL 13,9 miljarder (Jansson)
3. 2015 flertalet kostnader: 31,5 miljarder (Andersson)
4. 2012 alla kostnader: >100 miljarder (Goodchild)

Kommentar
1&3 talar för totalt 35-40 miljarder
2&4 talar för totalt 80-120 miljarder
Hälsoekonom säger: mellan 35 och 100 miljarder/år

Slutsats: Vår uppfattning är att rökningen kostar ca 75 miljarder/år

Källor (för den som vill veta mer)
Bolin K, Lindgren B. Rökning – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport R 20043:
Jansson SA, Backman H, Stenling A, Lindberg A, Rönmark E, Lundbäck B.
Health economic costs of COPD in Sweden by disease severity–has it changed during a ten years period? Respir Med. 2013 Dec;107(12):1931-8.
Andersson E, Toresson Grip E, Norrlid H & Fridhammar A. Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige. IHE Rapport 2017:4, IHE: Lund, Sverige.
Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E. Global economic cost of smoking-attributable diseases. Tob Control. 2018 Jan;27(1):58-64.

Bild 7
Det är ungefär lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige
Från förskola upp till universitet för alla berörda

Bild 8
Fyra av fem rökare vill sluta
Många undersökningar bekräftar att en stor majoritet rökare vill sluta. Många försöker också sluta och försöker igen och igen. Det är viktigt men ofta krävs 5-6 allvarligt menade försök att bli helt rökfri. Det verkar som en kraftig motivationshöjning är den bästa medicinen, men det kan man ju inte ta fram på beställning. Det ser väldigt olika ut från person till person. Det kan handla om en prishöjning på cigaretter eller ett barnbarn som inte vill pussas pga. röklukten.

Bild 9-10
Alla i samhället skulle tjäna på att de fick hjälp med det
De flesta rökare vill sluta och de som inte vill har oftast gjort flera misslyckade försök och sedan gett upp. Hur ska vi hjälpa till? Världens första och enda hälsokonvention, världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) undertecknades och godkändes av Sverige 2005. Tobakskonventionen FCTC beskriver alla vetenskapligt grundade åtgärder som behövs för att ändra ”tobaksklimatet” och hjälpa dem som annars skulle hamna på efterkälken. Avvänjningshjälp finns med som en viktig del och tillgång till välutbildade tobaksavvänjare och verksamma, helst kostnadsfria läkemedel, är viktiga komponenter.
Och vad skulle man tjäna? Ja, varje krona som satsas på avvänjning ger 3kr tillbaka. I hälsa skulle man förstås tjäna betydligt mer, t.o.m. nästa utrota lungcancer och KOL.

Källor (för den som vill veta mer)
FCTC: http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2018/08/kortfakta-tobakskonventionen.pdf
Avvänjning: http://www.psychologistsagainsttobacco.org/
Avvänjning: http://slutarokalinjen.se/

Bild 11-12
Om du fick fördela 75 miljarder på något annat än konsekvenserna av rökning…
Inte så lätt att föreställa sig kanske.