HNB – Heat not burn – Tobaksprodukter

HNB – Heat not burn – Tobaksprodukter

Historia

Den första kommersiella produkten som hettar upp tobaken snarare än bränner den, lanserades första gången 1988 som ”Premier” av RJ Reynolds i USA. Den såg ut som en cigarett och vid elektrisk uppvärmning passerade glödande finfördelat träkol över särskilt preparerad tobak innehållande >50% glycerin och bildade en dimma av nikotin. Det blev trots allt en viss förbränning. Den var svår att använda och många rökare tyckte inte om smaken. Reynolds hann satsa 325milj$ innan produkten drogs in året efter. En vidareutveckling, ”Eclipse” såldes utan större framgång 1995-2015.

Philip Morris International lanserade 1998 ”Accord” och 2007 ”Heatbar”. Den senare var stor som en mobiltelefon. Ingen blev någon försäljningsframgång, försvann snabbt, men var föregångare till PM:s senaste, och mer framgångsrika produkt iQOS (bild). Andra tobaksföretag har utvecklat en rad varianter bl.a. 3T, glo, iSmoke OneHitter, Fiit, Pax 2, Ploom Tech, V2 Pro.

Modeller och funktioner

HNB-produkter har utvecklats för att kunna ge den för många rökare så viktiga känslan i bakre svalget av ett halsbloss ”throat-hit” som E-cigaretter inte kan ge. Många använder sig av en ”stick”, en ampull med särskilt preparerad och valfritt smaksatt tobak som upphettas. En annan teknik använder sig av lös tobak i en försluten kapsel som upphettas av en glödtråd. Vid upphettning till ca 350oC förångas nikotin och kan inhaleras. I reguljära cigaretter glöder tobak vid minst 600oC.

Rökens innehåll

I mars 2018 fanns få uppgifter om rökens totala innehåll förutom PMI:s egna data.

HNB inte lätta att använda

En studie visar att iQOS kräver omsorgsfull rensning för att fungera för dagligt bruk. Det passar givetvis inte alla rökare.

Hälsorisker

Man måste utgå från att det finns hälsorisker men produkterna är nya och oprövade. Industrisponsrad forskning hävdar att röken är 10 gånger mindre farlig än röken från en reguljär cigarett. 2018 räknar man med 8 milj användare i ett 40-tal länder efter ca 2 års marknadsföring. I en studie fann man att plasten i omslutningen (iQOS) förgasade formaldehyd vilket är en känd hälsorisk. Oberoende forskning är helt nödvändig.

Andra risker

Inget känt ännu.

Användning i Sverige

Inga uppgifter.

Vad säger lagen om HNB-produkter?

När detta skrivs (april 2018) har regeringen lagt en proposition och partierna utanför regeringen har lagt sina motioner. För aktuell information se Tobaksfakta