50 (drygt) snabba frågor och svar om rökning som alla kanske inte känner till

 

Cigaretten

 

Hur länge har det funnits cigaretter?

Som konsumentprodukt sedan 1880 då cigarettmaskinen patenterades

 

Vad består en cigarett av?

Rekonditionerad tobak, papper, filter och tillsatser

 

Vad är rekonditionerad tobak?

Tobak som bl.a. ”puffats” upp ungefär som rispuffar

 

Varför puffar man tobak?

För att ge volym, spara på råvaran och öka vinsten

 

Vilka tillsatser handlar det om?

Närmare 1000-talet finns beskrivna

 

Varför använder man tillsatser?

Ammoniak t.ex. för att snabba på upptaget av nikotin i hjärnan

 

Finns det andra vanliga tillsatser?

Socker och smaktillsatser för att påverka smaken

 

Finns det något annat uttalat syfte med tillsatserna?

Att minska retningen i luftrören vid halsbloss

 

Har tillsatserna påverkat cigaretternas effekt på hälsan?

Ja, dagens cigaretter har gjorts skadligare än de var för 30-40 år sedan

 

 

Beroendet

 

Vad är tobaksberoende?

Nikotin är drogen som ”kidnappar” hjärnans belöningssystem

 

Vad händer i hjärnan på den som röker?

Efter en period av testning blir hjärnan tolerant mot giftet nikotin

 

Vad innebär det att hjärnan blir tolerant?

Mottagare (receptorer) i hjärnan blir vana vid nikotin och vill ha mer

 

Hjärnan vill ha mer. Har det någon större betydelse?

Utan nikotin uppträder abstinenssymtom som kan vara besvärliga

 

Abstinensbesvär – hur kan det yttra sig?

Röksug, rastlöshet, koncentrationsstörning, sömnbesvär m.m.

 

Hur gör de som får abstinensbesvär

Antingen röker man en cigarett eller, om man vill sluta försöker man att härda ut

 

Hur lång tid brukar abstinensbesvären sitta i?

Någon vecka, men om man är starkt motiverad besvärar de mindre

 

Vad händer när abstinensperioden är över?

Man kan fortfarande drabbas av röksug och frestas att återfalla

 

Vad är röksug?

En stark lust och längtan efter ett bloss som går över efter 30-60 sek.

 

Finns det något sätt att hantera röksuget så man slipper återfalla?

Rökavvänjare kan knepen och det finns stöd att hämta i böcker och på nätet

 

Finns det något mer som har betydelse för beroendet?

Psykologiska faktorer, personer, platser, händelser kan locka till återfall

 

Är det vanligt med återfall?

Det är tyvärr vanligt och därför är det viktigt att få råd och stöd

 

 

Råd och stöd vid stopp

 

Hur hittar jag kvalificerat råd och stöd om jag behöver det?

Många vårdcentraler har utbildade rökavvänjare

 

Om det inte finns råd och stöd att få på min vårdcentral, vad gör jag då?

Sluta-Röka-Linjen 020-840000 är en gratis hjälplinje med kvalificerade rådgivare

 

Ökar man chansen att kunna bli rökfri med nikotinläkemedel?

Ja, om de tas på rätt sätt, tillräckligt mycket och länge och med rätta viljan

 

Hur stor nytta gör nikotinläkemedel?

De ökar chansen att bli rökfri med ca 60%

 

Finns det andra läkemedel som man kan använda?

Champix och Zyban är två godkända, verksamma piller som kräver recept

 

Hur stor är chansen att bli rökfri för resten av livet?

Man räknar på rökfrihet efter 1 år, inte livslångt. Ett typiskt resultat är ca 30%

 

Det låter inte som några lysande resultat, varför inte större andel rökfria?

Beroenden är svåra men man har flera försök. Det har man t.ex. inte med lungcancer

 

Snus och E-cigaretter, kan de användas som rökstoppsmedel?

Nej, men somliga har kunnat byta ut ciggen mot snus och E-cigaretter

 

 

Resurser att hjälpa rökare

 

Men vi har ju så få rökare, problemet är väl i det närmaste löst?

Nej, en knapp miljon röker varje dag och lika många röker då och då

 

I min bekantskapskrets röker ingen. Fast man ser ju många tjejer utomhus.

De som har det sämst och mår mest dåligt röker allra mest, plus ungdomarna

 

Om tobaken betyder så mycket för svenskarnas hälsa – vad satsar vi?

Besvärande lite. Väldigt få har till uppgift att jobba med tobaksprevention

 

Svårt att fatta. Finns det några exempel så man förstår bättre?

I Stockholm finns 100 läkartjänster för alkohol, narkotika och tablettmissbruk

 

OK, låter väl försörjt. Hur många finns det för att behandla tobaksbruk?

2-3 läkartjänster för att behandla, utveckla, forska om tobaksberoende i Sthlm

 

Konstigt, men du sa ju tidigare att man kunde ringa vårdcentralen?

På vissa VC finns det kunniga avvänjare som kan hjälpa i mån av tid

 

Det låter ändå lite darrigt med tanke på antalet rökare

Ja, det finns engagemang och eldsjälar men det saknas en struktur

 

Struktur tar tid och pengar, tänk på MVC och BVC, prevention av klass

Behöver inte vara dyrt. Se på danska Rygestopbasen, strålande!

 

Aldrig hört talas om. Är det någon slags webb-lösning?

En webb för behandlarna som också mäter kvaliteten på avvänjningen

 

Skulle det kunna fungera i Sverige? Vad skulle det kosta?

Javisst! För 1 milj/år kunde man äntligen få veta vad som görs och hur

 

Det är ju småpotatis! Varför har inte Sverige satsat på den här idén?

Tröghet i systemet. Stora pengar läggs på annat håll.

 

Ut med språket! Vad menas, finns det ett svenskt system?

Tobaksskador behandlas ”nedströms” på lung-, hjärt- och cancerkliniker

 

Vi måste väl hjälpa de sjuka? Oavsett hur skadan uppstått?

Självklart! Men tänk om vi kunde jobba ”uppströms”, tobaksförebyggande

 

 

Vilka är riskerna med att röka?

 

Har hört att rökning kan förkorta livet, stämmer det?

Ja, med i genomsnitt 11 år för kvinnor och 10 år för män

 

OK, men jag har hört talas om en rökare som blev 96 år, vad ska man tro?

Det finns extrema undantag som levt länge, men chansen är minimal

 

”Lev snabbt, dö ung” finns det några som säger. Det kanske jag ska satsa på?

Ditt val, men så särskilt ”snabbt” blir inte rökarens liv och döden blir oftast utdragen

 

Lungcancer och KOL är kända risker för rökare, finns det fler?

Ja, knappt 60 olika sjukdomar kan kopplas till tobaksrökning

 

De andra 60 är väl inte så mycket att oroa sig för?

Hjärtinfarkt och stroke, 15 cancerformer, MS, reumatism, impotens är inte roliga

 

Om man bara röker någon eller några cig om dagen så spelar det väl ingen roll?

Tyvärr! Redan 1 cig/dag ökar t.ex. risken för hjärtinfarkt till det dubbla.

 

Nu har vi talat om risken för den enskilde rökaren. Hur ser det ut i Sverige i stort?

Forskare fann att 2012 dog 12 000 (av totalt 90 000) i tobaksrelaterade sjukdomar

 

Vi ska ju alla en gång dö!

100 000 sjukdomsfall drabbar varje år rökare som fortfarande lever

 

Medicinska framsteg har väl ökat chanserna att kunna bli botad?

Tyvärr ser det inte så ut, minimala eller inga framsteg på den fronten

 

Men mycket är ju ärftligt, betyder inte genetiken mer än tobaken?

Gener betyder ganska lite men om man röker blommar sjukdomar ut

 

Alkohol, knark, trafik, mord, självmord, diabetes, HIV/AIDS dödar väl fler?

Tobaken orsakar fler dödsfall än alla andra dessa tillsammans

 

Men alkohol ensamt sägs ju vara väldigt kostsamt för samhället?

Alkohol slår på familj, jobb, våld men fler alkoholister dör av rökning än av spriten

 

 

Avslutande frågor

 

Hur är det möjligt för en industri att få producera och sälja en produkt som tar livet av mer än 50% av sina mest lojala kunder?

De stora tobaksskadorna, folksjukdomarna, drabbar vanligen rökaren först efter ett par decenniers rökning. Det hade säkert varit en helt annan sak om effekterna kommit efter veckor eller månader. Politiken såg inte heller till befolkningens bästa.

 

Vad händer med kroppen och livskvalitén efter ett lyckat rökstopp?

Riskerna för sjukdom minskar vartefter, olika snabbt för olika diagnoser. Hjärt-kärlriskerna minskar snabbt medan etablerade KOL-skador kan bestå men försämringen bryts. Livskänslan och möjligheterna återkommer efter stoppet.

 

Vinner samhället i stort på att livet tar slut senare för ex-rökarna?

Beror lite på hur hälso- och sjukvården och socialförsäkringssystemen ser ut. Klart är att ex-rökare lever längre och friskare liv med kortare sjukdomsperioder. Sammanlagt leder det till samhällsvinster och f.a. att resurser görs tillgängliga för framtidens avancerade sjukvård.

 

Notera: Inga referenser i denna text. 

 

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org