Elektroniska cigaretter / e-cigaretter

Elektronisk cigarett/E-cigarett

Historia

Den moderna E-cigaretten skapades av den kinesiske apotekaren Hon Lik 2003 och sedan 2015 tillverkas i stort sett alla e-cigaretter i Kina. År 2018 finns det fler än 500 olika tillverkare och långt flera modeller. Den 1:a generationen liknade den traditionella cigaretten (bild), medan generation 3 och 4 kan se ut som allt från en handgranat till ett USB-minne (bild). Den senare produkten (JUUL) laddas med små patroner (bild) och har på kort tid blivit en storsäljare i USA, främst bland ungdomar i skolåldern.

Modeller och funktioner

Förstagenerationens E-cigarett laddas med vätskepatroner som köps färdiga av tillverkaren. Senare generationers E-cigaretter ser inte längre ut som en cigarett (bild nedan) och har en vätskebehållare som brukaren kan fylla efter egna önskemål. En elektrisk förångare omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och glycerol samt smakämnen (med eller utan nikotin), till en rökliknande vattenånga. Ångan är nästan helt luktfri och försvinner inom några sekunder. Från amerikanskans ”vapor” (ånga) har man skapat ett ord ”vaping” för att beskriva e-cigarett-rökning. I USA tävlar man om att kunna blåsa ut så mycket rök som möjligt ur så många kroppsöppningar som möjligt (bild). På svenska kallas det att ”vejpa”. Det finns fler än 8000 olika smaker att välja på.

Rökens innehåll

Kan skilja mycket mellan tillverkares färdigblandade vätskor och ännu mer vid egen blandning.

Vanligen innehåller röken:

 • Nikotin
 • Mycket små partiklar som kan andas in och nå djupt ner i lungorna
 • Smakämnen som t.ex. diacetyl som har kopplats med bronchiolitis obliterans, en ovanlig och mycket allvarlig sjukdom
 • Flyktiga organiska föreningar
 • Cancerframkallande kemikalier
 • Tungmetaller, som nickel tenn och bly

Hälsorisker

E-cigaretten förbränner inte tobak vilket minskar riskerna totalt sett jämfört med vanliga cigaretter. Oftast innehåller E-cigaretter dock nikotin som har följande effekter:

 • Nikotin är beroendeskapande
 • Nikotin är toxiskt för fosterutvecklingen
 • Nikotin kan skada hjärnans utveckling på tonåringar ända upp till 25-årsåldern
 • Nikotin är en hälsorisk för gravida och deras foster

Andra risker

 • Defekta E-cigaretter kan explodera och börja brinna efter laddning
 • Vätskan till E-cigaretter har av misstag orsakat förgiftningar hos barn

Hur farliga är E-cigaretter jämfört med vanliga cigaretter med tobak?

E-cigaretter är avgjort mindre farliga än cigaretter. Främst för att E-cigaretterna inte bränner tobak vilket skapar de ca 8000 olika kemiska ämnena i tobaksrök. Risken påverkas i hög grad av vad brukaren av E-cigaretten kan blanda in i vätskan. E-cigaretten har en kort historia som större konsumentprodukt. Därför är det svårt att dra några slutsatser av riskerna med långtidsanvändning.

Nya fakta om risker med E-cig.-rökning

Sedan detta skrevs 2018 och fram till januari 2020 har vi upplevt en skrämmande utveckling med 59 akuta dödsfall hos E-cigarettanvändare i USA. Knappt 2700 individer har vårdats på sjukhus i USA för andningsbesvär pga lungskador. Tillståndet har oftast drabbat yngre män 18-34 år som experimenterat med cannabinoider i den vätska som de inhalerar ångorna av. Vitamin E-syra är en vanlig tillsats i sådana cannabisvätskor och tycks i drygt 80% av fallen kunna kopplas till de allvarliga lungskadorna. Men man kan ännu inte, enligt CDC, hävda att ”vanliga” nikotinhaltiga vätskor är oskyldiga. Dessbättre har kunskapen om riskerna spritts och i januari 2020 sågs väldigt få nya fall. Läs mer under ”Aktuellt”. Inga fall är rapporterade från Sverige.

Vejpning i Sverige

Enligt undersökningen Eurobarometer 2017 säger 40% av rökarna att de prövat/använt e-cigaretter, bland icke-rökarna 8%. Siffrorna nära genomsnittet för EU men skillnaderna mellan länderna är stora.

CAN undersöker skolelever och 2017 svarade 32% i åk9 att de prövat, jmf med 23% vid 1:a mätningen 2014. I gymnasiet åk2 hade 39% prövat, också det en kraftig ökning jmf med 2014.Stora skillnader även här mellan cigarettrökare och icke-rökare. Nio % hade vejpat senaste månaden, vilket är en indikation på regelbundet bruk.  För närmare information se CAN

Vad säger lagen om E-cigaretter

När detta skrivs (april 2018) har regeringen lagt en proposition och partierna utanför regeringen har lagt sina motioner. För aktuell information om lagen se Tobaksfakta