Ständig kontrovers kring de nya nikotinprodukterna

I Sverige har LmT och andra varnat för det vita snuset ”all white” som enligt tillverkarna inte innehåller någon tobak utan bara renat nikotin plus en oändlig rad av smaktillsatser. CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) visade i sin skolundersökning 2022 att snusningen i gymnasiet åk2 ökat med 40% sedan 2016. Allt talar för att det vita nikotinsnuset är den produkt som drivit ökningen. Vid SRNT-konferensen (Society for Research on Nicotine and Tobacco) i London i september hade LmT möjlighet att beskriva utvecklingen i Sverige och i Norden.

Vid konferensen beskrevs en uppdatering av Cochrane-samarbetet gällande e-cigaretternas roll i rökavvänjning. Cochrane är ett internationellt välrenommerat samarbete för att utvärdera evidensen för medicinska behandlingar. Underlaget utgjordes av tio brittiska och amerikanska studier på kroniska rökare. Gruppen fann att e-cigaretter gav nästan dubbelt så många rökfria efter 6 mån jämfört med enkel nikotinläkemedelsbehandling (RR 1.94, 95% CI 1.21 to 3.13). Man varnar dock ändå för osäkra resultat och man fann inga fördelar mellan e.cig och den behandling som Socialstyrelsen beskriver som kvalificerat rådgivande samtal i svenska riktlinjer.

I Storbritannien används e-cigaretterna allt oftare vid rökavvänjning och den kroniska användningen av e-cigaretter som blir följden verkar inte bekymra. Tobaksindustrins rasande snabba teknikutveckling har emellertid lagt krokben för e-cigarettförespråkarna. De nya ”Puff Bars” d,v,s e-cigaretter som är laddade med 200 eller 400 smaksatta inhalationer som slängs efter användning sprids nu mycket snabbt bland barn och unga i Storbritannien och USA. Dessa produkter har väckt stor oro i forskarkretsar och nu önskar man att regeringen ska förbjuda ”Puff Bars”.

Det ser ut som om utvecklingen har kommit att bita e-cigarettförespråkarna i baken.

Rökning risk för reumatoid artrit

Allt starkare samband mellan rökning och ledsjukdomen. Enligt en översiktsartikel i New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2023;388:529-42.) spelar genetiken störst roll men miljö och livsstilsfaktorer samverkar starkt med generna och patienter med positiv reumafaktor (ACPA) som är rökare löper upp till 20 gånger större risk att utveckla sjukdomen. För rökare med positiv reumafaktor som slutar röka sker en långsamt minskande risk över många års tid. Nya mediciner har ofta betytt lindrigare sjukdom och bättre livskvalitet men även här spelar fortsatt rökstopp en avgörande roll för framgång.