Vita snuset – nikotin som godis

Vitt snus, ”all white snus” är några namn på en snusprodukt som sedan 2017 snabbt spritt sig bland skolungdomar i Sverige. Sedan 2018 har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) i sina skolundersökningar sett en ökning av snusbruket med 57%. Det mesta av den ökningen kan skyllas på det vita snuset. Det vita snuset köps i dosor med 20st snuspåsar som innehåller nikotin och smakämnen. I februari 2023 marknadsförs ca 35 olika märken med mer än 100 olika smaker och styrkor på en enda webbsida. Smaker som Mocha, Cherry, Fruit Fusion, Blueberry Mint, Elderflower Spitz, Mint Mania och Cosmic Blast är bara några exempel. Eftersom påsarna inte innehåller tobak förhindrar inte tobakslagen marknadsföringen av nikotinpåsarna. Spridning med bl.a. ”influencers” sker utan kontroll vilket har uppmärksammats av konsumentverket.  

Nikotinhalten i det vita snuset kan vara ända upp till 45mg /g och långtidseffekterna av en sådan exponering är inte kända fullt ut. Vi vet att riskerna för fostret och det nyfödda barnet är många och allvarliga. För barn och vuxna kan man på goda grunder anta att effekterna liknar dem vid kronisk snusning.