Almedalen

Yrkesföreningar mot Tobak samlade i Visby under Almedalsveckan 2014

Representanter från Läkare mot Tobak, Tandvård mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Lärare mot Tobak och Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak samlas i Visby under Almedalsveckan.

Almedalen_fimpa

Foto: Per Haglind