5:e Tobacco Endgame-Seminariet 17 nov 2015

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige. Seminariet äger rum på Svenska Läkaresällskapet tisdagen den 17 november kl 10-15. Var med ”live” eller via webb. Program & anmälan:

www.tobaksfakta.se

Seminariet är kostnadsfritt