Barbro Westerholm – en av de största i kampen mot tobaken – har lämnat oss

En hjälte för oss som sätter värde på prevention och medmänsklighet avled den 13 mars 2023. Barbro Westerholms stred för många saker bland annat för att Socialstyrelsen skulle upphöra att klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom. Läkare mot Tobak hyllar hennes insatser för att väcka läkare, politiker, beslutsfattare och allmänhet till handling mot den enskilt största och dödligaste levnadsvanan – tobaksrökningen – där hennes betydelse inte kan överskattas. Barbro W var läkare och docent då hon 1979 – 1985 ledde Socialstyrelsen (SoS) som dess generaldirektör. Två tjänstemän på SoS, Margaretha Haglund och Paul Nordgren hjälpte Barbro att sammanställa ett förslag med reklamförbud, att låta cigarettköpare betala för hälsoupplysning m.m. som presenterades för ansvarig minister. Förslaget sågades helt och Barbros möjligheter till förlängt förordnade likaså.

En politiker med vett och vilja

Barbros karriär fortsatte i riksdagen med Folkpartiet och Barbro blev de nybildade frivilligorganisationernas mot tobak öppning in till rikspolitiken. En tvärpolitisk grupp av kvinnor med Barbro, Westerholm (FP), Elisabeth Fleetwood (M) och Margareta Winberg (S) drev med frivilligorganisationernas hjälp kampen för minskad rökning vidare och lyckades lägga grunden för Sveriges första Tobakslagar 1993 och 1994. Förutom kampen för sexuella rättigheter minns vi hennes senare strid mot ”ålderismen” i svensk politik.

En hedersledamot har tagit adjö

Vid Läkare mot Tobaks årsmöte den 9 mars lät Barbro sända en hälsning att hon tyvärr inte kunde delta p.g.a. sjukdom. Fyra dagar senare avled Barbro Westerholm i sitt hem. Vi saknar dig.