LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till skapandet av Läkare mot Tobak 1992 utan också alltsedan dess stött och inspirerat föreningens arbete. I Göran Boëthius fall dessutom ägnat mycket av sin vakna tid åt föreningen och dess viktiga insats för folkhälsan. Utnämningen och motiveringen följer nedan:

 

Läkare mot Tobak har vid sitt årsmöte tisdagen 16 februari 2021 utsett tre Hedersledamöter:

  • Barbro Westerholm
  • Margaretha Haglund
  • Göran Boëthius

Dessa tre har på var sitt unika sätt och under lång tid deltagit i det tobaksförebyggande arbetet. Deras kreativitet, ledarroller och arbetsinsatser är enastående och har därvid bidragit till framgången med minskad tobaksrökning. Därför har Läkare mot Tobak utsett dem till Hedersledamöter.

Motiveringar finns bifogade och på föreningens webbsida: lakaremottobak.se

 

Hans Gilljam                                            Per Haglind

Ordförande                                               Sekreterare

 

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm blev legitimerad läkare 1959, medicine doktor vid Karolinska Institutet och docent där 1965. Hon var medicinalråd vid Socialstyrelsen 1971–1974, medicinsk expert vid Apoteksbolaget 1974–1979, generaldirektör för Socialstyrelsen 1979–1985 och adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1986–1989. Hon var riksdagsledamot för Folkpartiet 1988–1999 och är sedan 2006 åter i riksdagen för Liberalerna. År 1983, då Barbro Westerholm var generaldirektör, bildade Socialstyrelsen en samordningsgrupp för tobaksfrågor, SAFT. Gruppen hade bred samhällsrepresentation och sådde frön som sedan via Tobaksutredningen och en lång serie andra politiska initiativ där Barbro Westerholm varit en viktig drivande kraft för att minska tobaksbruket i vårt land. Hit hör också inspiration till bildandet av Läkare mot Tobak som nu vill göra henne till Hedersledamot.

 

Margaretha Haglund

Margaretha Haglund är sociolog, utbildad vid Universitetet i Uppsala. Margaretha Haglund hade nyss anställts på Socialstyrelsen för att arbeta med tobaksfrågor då Socialstyrelsen 1982 tillsammans med Arbetarskyddsstyrelsen fick uppdraget att utreda tobaksrökningens skadeverkningar och att gemensamt utarbeta allmänna råd om begränsning av rökning i offentliga lokaler. Margaretha Haglund, tillsammans med kollegan Paul Nordgren, blev drivande för tobakspreventionen på myndigheten. Hon inspirerade några läkare att driva opinion mot tobaksbruket och bidrog därmed till att Läkare mot Tobak bildades 1992. Margaretha Haglund har sedan dess bidragit med ovärderliga råd och insatser i tobakskampen under sin tid i Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och nu senast i Tobaksfakta. Därför gör Läkare mot Tobak nu henne till Hedersledamot.

 

Göran Boëthius

Göran Boëthius blev legitimerad läkare 1969, medicine doktor vid Karolinska Institutet 1977 och senare docent där. Göran Boëthius blev lungläkare och chef på Lungkliniken Östersunds sjukhus 1978-96. Från 1996-2006 ledde han den Tobakspreventiva Enheten i Jämtlands läns landsting. Han var en av grundarna av Läkare mot Tobak, dess första ordförande 1992-2002 och vice ordförande 2003-2020. Göran Boëthius betydelse för det tobakspreventiva arbetet, framförallt nationellt men också internationellt, kan inte överskattas. Göran Boëthius är en av alla känd person, inspiratör och aktad ledarkraft och har genom klokhet, kunnande och sin enorma arbetsinsats tjänat tobakspreventionen som ingen annan. Därför gör Läkare mot Tobak nu honom till Hedersledamot