Om att manipulera nikotinhalten

Nikotin i all inhalerad tobaksrök liksom i röken från e-cigaretter och heat-not-burn-produkter är manipulerad. Nikotin förekommer antingen i fri form med högt pH-värde, s.k. free-base eller i protonerad, bunden form. Om halten av free-base nikotin är hög retar röken luftrören och leder till hosta. Men en minskning av free-base nikotin måste kompenseras av en ökning av protonerat nikotin för att bibehålla den beroendeskapande effekten av nikotin.  Tobaksindustrin har därför i decennier försökt titrera fram en balans mellan de olika formerna av nikotin i röken.

Då e-cigaretterna lanserades i början på 2000-talet var röken sträv och retande. Det berodde på att tillverkarna inte hade samma kunskaper om relationen mellan free-base och protonerat nikotin som den traditionella tobaksindustrin. Nu, 15 år senare, har e-cigarettindustrin köpts upp av den gamla tobaksindustrin och kunnat dela med sig av lärdomarna. Följden har blivit att röken från e-cigaretter har blivit mildare och lättare att inhalera samtidigt som den beroendeskapande effekten ökat. För folkhälsan är detta förstås dåliga nyheter.