Liberalerna kallar tobaksförslaget ”löjeväckande”

I SVT:s Rapport 14 mars 2016 kallade Liberalernas gruppledare i Riksdagen Erik Ullenhag Tobaksutredningens förslag för ”löjeväckande” och rökförbud på uteserveringar för ”moraliserande” och ”det drabbar ju inte tredje man”. ”Tredje man” kan vara av olika slag. Hon/han har krogen som sin arbetsplats och/eller kan lida av astma eller allergi, så där har Ullenhag fel i sak. Långt fler, för att inte säga flertalet, gäster tycker att en rökig miljö förstör nöjet med krogbesöket.

Det stora misstaget med utspelet är att tobaksrökning ses som en privatsak och inte som ett folkhälsoproblem. De folksjukdomar som rökningen orsakar hör till mest svårbotade eller obotliga. Det är därför rimligt att rökarna får bästa möjliga information om utsikterna. Men, beroende rökare blir man nästan alltid under tonåren då vare sig förnuftet, lungorna eller hjärnan vuxit till sin fulla potential. Den som fastnat i rökning har svårt att ta sig ur, trots riskerna att tvingas leva sjukare, och 10-11 år kortare liv.

Liberalernas förslag har på sikt effekten att man försvarar tobaksindustrins rätt att ta livet av drygt varannan av sina mest lojala kunder. Läkare mot Tobaks medlemmars samlade kliniska erfarenhet av kampen mot de tobaksrelaterade sjukdomarna kan enkelt sammanfattas: förebyggande av tobaksrökning enligt tobaksutredningens förslag och regeringens beslut att stödja ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” är enda vägen ur denna av människan skapade, onödiga katastrof.

Debatt om tobak i SvT:s Opinion live

Debattprogrammet ”Opinion live” i SvT sände kvällen den 3 mars 2016 ett inslag om tobaksutredningens förslag. Programledaren Belinda Olsson ledde samtalet mellan skribenten Karin Pihl, Hans Gilljam LmT och inhoppande rökningsmotståndaren Bert Carlsson. Det kom att handla om rökarnas frihet, snusets hälsorisker och ”förmyndarsamhället” i allmänhet. En ung rökare på åskådarplats fick också stort utrymme i programmet. Man kan fundera över om korta debattprogram som bygger på en konfrontation mellan så disparata begrepp som rökarnas frihet å ena sidan och vårt största förebyggbara hälsoproblem å den andra, verkligen kan ge frågan en godtagbar belysning?  Döm själva: (tobaksinslaget kommer 29 min in i sändningen)

Tobak i Opinion live

Lag om E-cigaretter i höst?

Tobaksutredaren Göran Lundahl föreslår i en särskild promemoria att E-cigaretter fr o m hösten 2016 ska få en egen lag. Förslaget innehåller en åldergräns för inköp (18 år) och att ”vejpning”, dvs blossande på E-cigaretter inte ska tillåtas där rökförbud råder.

Se Tobaksfakta för mer

Tobaksutredningen presenterad

Den 1 mars 2016 presenterades Tobaksutredningen. Utredaren hade att förhålla sig till EU-kommissionens direktiv och de tilläggsdirektiv som ministern, Gabriel Wikström formulerat. Nu följer Lagrådsremiss och Proposition

Förslagen innefattar i huvudsak

 • tillståndsplikt för försäljning av tobak
 • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
 • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
 • förändringar i regleringen av snus
 • förändringar i tillsynsorganisationen.

Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras.      

Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.

I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.

Det detaljerade förslaget hittar du på Regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201614/

Aktuellt

 • Tobaksfria dagen 2021

  Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

 • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

  Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

 • En koll på tobaksindustrin 2020-21

  I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org