Snabba svar på nästan allt du behöver veta om rökning

LmT publicerar en ”lathund” om tobaksrökning. Femtio frågor&svar på fem minuter. En hjälp för den som snabbt behöver fylla eventuella luckor i kunskaperna. Se vidare under ”Fakta” i huvudmenyn.

Liberalerna kallar tobaksförslaget ”löjeväckande”

I SVT:s Rapport 14 mars 2016 kallade Liberalernas gruppledare i Riksdagen Erik Ullenhag Tobaksutredningens förslag för ”löjeväckande” och rökförbud på uteserveringar för ”moraliserande” och ”det drabbar ju inte tredje man”. ”Tredje man” kan vara av olika slag. Hon/han har krogen som sin arbetsplats och/eller kan lida av astma eller allergi, så där har Ullenhag fel i sak. Långt fler, för att inte säga flertalet, gäster tycker att en rökig miljö förstör nöjet med krogbesöket.

Det stora misstaget med utspelet är att tobaksrökning ses som en privatsak och inte som ett folkhälsoproblem. De folksjukdomar som rökningen orsakar hör till mest svårbotade eller obotliga. Det är därför rimligt att rökarna får bästa möjliga information om utsikterna. Men, beroende rökare blir man nästan alltid under tonåren då vare sig förnuftet, lungorna eller hjärnan vuxit till sin fulla potential. Den som fastnat i rökning har svårt att ta sig ur, trots riskerna att tvingas leva sjukare, och 10-11 år kortare liv.

Liberalernas förslag har på sikt effekten att man försvarar tobaksindustrins rätt att ta livet av drygt varannan av sina mest lojala kunder. Läkare mot Tobaks medlemmars samlade kliniska erfarenhet av kampen mot de tobaksrelaterade sjukdomarna kan enkelt sammanfattas: förebyggande av tobaksrökning enligt tobaksutredningens förslag och regeringens beslut att stödja ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” är enda vägen ur denna av människan skapade, onödiga katastrof.

Debatt om tobak i SvT:s Opinion live

Debattprogrammet ”Opinion live” i SvT sände kvällen den 3 mars 2016 ett inslag om tobaksutredningens förslag. Programledaren Belinda Olsson ledde samtalet mellan skribenten Karin Pihl, Hans Gilljam LmT och inhoppande rökningsmotståndaren Bert Carlsson. Det kom att handla om rökarnas frihet, snusets hälsorisker och ”förmyndarsamhället” i allmänhet. En ung rökare på åskådarplats fick också stort utrymme i programmet. Man kan fundera över om korta debattprogram som bygger på en konfrontation mellan så disparata begrepp som rökarnas frihet å ena sidan och vårt största förebyggbara hälsoproblem å den andra, verkligen kan ge frågan en godtagbar belysning?  Döm själva: (tobaksinslaget kommer 29 min in i sändningen)

Tobak i Opinion live

Lag om E-cigaretter i höst?

Tobaksutredaren Göran Lundahl föreslår i en särskild promemoria att E-cigaretter fr o m hösten 2016 ska få en egen lag. Förslaget innehåller en åldergräns för inköp (18 år) och att ”vejpning”, dvs blossande på E-cigaretter inte ska tillåtas där rökförbud råder.

Se Tobaksfakta för mer

Tobaksutredningen presenterad

Den 1 mars 2016 presenterades Tobaksutredningen. Utredaren hade att förhålla sig till EU-kommissionens direktiv och de tilläggsdirektiv som ministern, Gabriel Wikström formulerat. Nu följer Lagrådsremiss och Proposition

Förslagen innefattar i huvudsak

  • tillståndsplikt för försäljning av tobak
  • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
  • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
  • förändringar i regleringen av snus
  • förändringar i tillsynsorganisationen.

Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras.      

Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.

I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.

Det detaljerade förslaget hittar du på Regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201614/