Tobaken en fråga för Riksdagen

Den 2 dec 2015 hölls ett lunchseminarium ”En bred tobakspolitik – vad kan vi lära av Irland” i Sveriges Riksdag. Arrangör: FORTE-nätverket för tobaksforskare. Inbjudare: Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S). Mötet lockade folkvalda från alla partier som fick lyssna till Irlands väg mot Tobacco Endgame skildrad av Prof Luke Clancy, hur svensk tobaksforskning kan stödja den politiska processen av Prof Hanne Tønnesen, och Doc Göran Boëthius analys av hur WHO:s tobakskonvention stakar ut vägen.

Det detaljerade programmet framgår av inbjudan: TE Irland riksdagssemin151202 Extern inbjudan final

 

LmT på Läkarstämman

LmT hade en intensiv närvaro på Läkaresällskapets riksstämma 2015. Sammanlagt 4 Symposier, 2 Arena-evenemang samt bemannad Utställning på Hälsotorget. Prof. Luke Clancy gav ”Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025” sitt vetenskapliga stöd med hjälp av data och erfarenheter från Irland.

Symposium nr.1 ”Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap på tobaksområdet?” diskuterade gapet mellan ord och handling i hälso- och sjukvården hantering av tobaksfrågan (Moderator: Per Haglind LmT).

Symposium nr.2 ”Ska ännu fler kvinnor bli sjuka och dö i tobaksrelaterade sjukdomar?” beskrev tobaksindustrins ansträngningar att sprida tobaksrökningen till kvinnor, rökningens effekter på gravida och foster samt nya samband mellan rökning och ohälsa och död (Moderator: Hans Gilljam LmT).

Symposium nr.3 ”Varför FCTC, NCD och post2015-SDG är lika viktiga att känna till som HbA1C” lyfte blicken mot global hälsa (Moderator: Ewy Thörnqvist Tobaksfakta).

I Symposium nr.4 redovisade bl.a. Luke Clancy (se ovan) argumenten för ”Tobacco Endgame 2025 Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet” (Moderator: Margareta Kristenson LIU).

 

Arenan

”From smoke free pubs to Smoke Free Ireland 2025.” Luke Clancy, professor med bakgrund som lungläkare och med många års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete på Irland förde en diskussion modererad av Göran Boëthius. Tobacco Endgame var åter i fokus och Clancy kunde övertygande och med en stor dos personlig charm svara på en talrik publiks frågor.

”Politikernas bord eller operationsbordet – en knivig fråga.”  Göran Boëthius modererade en diskussion mellan Barbro Westerholm Riksdagen (L), Jessica Ericsson SLL (L), Anna Kiessling SLS, Åsa Thurfjell allmänläkare och en engagerad publik. Från politiskt håll betonades frivilligorganisationernas roll i opinionsbildningen och hur viktigt det är för en politiker som vill driva sin fråga att ha en opinionsvind i ryggen.

Aktuellt

  • Tobaksfria dagen 2021

    Tobaksfria dagen 31 maj 2021 har världshälsoorganisationen WHO valt som tema ”Committed to Quit” som väl närmast kan översättas ”fast besluten att sluta” –  med tobak underförstått. Läkare mot Tobak Läs vidare

  • LmT kallar 3 nya Hedersledamöter

    Vid föreningens årsmöte den 16 februari 2021 kallade styrelsen Barbro Westerholm, Margaretha Haglund och Göran Boëthius till nya Hedersledamöter. Det som förenar dem är att de inte bara medverkat till Läs vidare

  • En koll på tobaksindustrin 2020-21

    I en årskrönika från nätverket STOP finns mycket matnyttigt för den som är intresserad av tobaksindustrins strategier och metoder för att snärja nya tobaksbrukare och behålla de gamla. Läs vidare  Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 73 947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org