5:e Tobacco Endgame-Seminariet 17 nov 2015

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige. Seminariet äger rum på Svenska Läkaresällskapet tisdagen den 17 november kl 10-15. Var med ”live” eller via webb. Program & anmälan:

www.tobaksfakta.se

Seminariet är kostnadsfritt

Tobaksforskning stöder hälsopolitiken!

Andra seminariet 2015 i Tobaksforskarnätverkets regi ägde rum i Stockholm den 29 sept. Forskare med olika bakgrund fick bl.a. möta och diskutera den breda Tobacco Endgame-satsningen i Nya Zealand med hitresta företrädare för projekt ASPIRE. Viktiga bidrag också från det svenska nätverket och från FORTE som är dess finansiär. (mer …)