Så räddar vi liv! Mötet i Malmö 17 april 2015

Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken! Konsensusmötet hölls i Malmö med internationellt deltagande. Ett konsensusuttalande och innehåll presenteras under ”Aktuellt” (uppe t.hö. på startsidan) (mer …)