d

Medlemskap

Medlemskapet gäller för personer som arbetar eller studerar inom någon av våra yrkesföreningar. Registrera dig för medlemskap.

j

Nyheter och artiklar om tobak

På tobaksfakta.se produceras veckovis nyheter och fakta om alla aspekter av tobaksfrågan. Här hittar du artiklarna.

k

Material

Läs mer i våra foldrar som finns att ladda hem här. Tobaken i min specialitet är en serie foldrar som beskriver kunskapsläget beträffande tobakens roll och hanteringen av den rökande patienten inom en rad medicinska specialiteter. Serien skapas av Läkare mot Tobak i samarbete med specialister från de olika sektionerna i Svenska Läkaresällskapet och grundar sig på publicerad litteratur.

Aktuellt

  • Rökning och cancer i Sverige 2020

    Cancerfonden har uppdragit åt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, att göra en sammanställning av tobaksrökningens betydelse för cancersjukdom i Sverige. IHE konstaterar att rökningen fortfarande är den Läs vidare

  • Om att manipulera nikotinhalten

    Nikotin i all inhalerad tobaksrök liksom i röken från e-cigaretter och heat-not-burn-produkter är manipulerad. Nikotin förekommer antingen i fri form med högt pH-värde, s.k. free-base eller i protonerad, bunden form. Läs vidare

  • Snusningen ökar, rökningen stabil hos unga i Stockholm 2020

    I Stockholm görs en skolenkät om ANDTS i Åk9 resp. Gy2 vartannat år. 2020 års undersökning presenterades i sept och visar att snusningen ökar i regionen. I Åk9 snusar 15% Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org