Vi jobbar för ett rökfritt Sverige 2025

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar med att minska tobaksbruket. Vårt mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete. 

Läkare mot Tobak bildades 1992 med ambitioner att

Medlemskap

Medlemskapet gäller för personer som arbetar eller studerar inom någon av våra yrkesföreningar. Registrera dig för medlemskap och stöd oss i vårt arbete.

Material

Tobaken i min specialitet är en  serie foldrar som beskriver kunskapsläget beträffande tobakens roll och hantering av den rökande patienten inom en rad medicinska specialister.

Våra yrkesföreningars hemsidor

Våra yrkesföreningars hemsidor